UNESCO klub SOLNICE header image

Hlavní

Historie vzniku UNESCO KLUB Solnice - CZ

                Rozhodnutí o založení Unesco klubu Solnice - CZ padlo po několika osobních jednáních prezidenta Unesco clubu Spišské Podhradie pana Michala Barbuščáka a dalších členů výboru na podzim 2001a na jaře 2002 s členy přípravného výboru v Rychnově n. Kn. a Solnici.

Stali jsme se pokračovateli překrásné myšlenky ze Spišského Podhradia

“Návrat k přírodě - návrat ke svým kulturním kořenům.”

                 V květnu 2002 se uskutečnilo v Solnici pracovní jednání za účasti členů přípravného výboru, starosty města Solnice a dalších, na kterém prezident Unesco clubu p. Michal Barbuščák předal přítomným pověřovací dokumenty  k založení klubu v Solnici. Na základě toho zpracoval přípravný výbor stanovy Unesco klubu Solnice - CZ , které byly zaregistrované na MV ČR dne 27.8.2002 a tím i registrován náš klub pod názvem Unesco klub Solnice - CZ se sídlem Solnice, SK Solnice,Unesco klub - CZ, Komenského 594, 517 01 Solnice.

                Cílem Unesco klubu - CZ je propagace kulturních památek zapsaných do světového dědictví UNESCO. Zároveň budeme propagovat historické,kulturní a přírodní památky a unikáty v Solnici , v Orlických horách a v Podorlicku.

                Hodláme pořádáním sportovních a společenských akcí pro nejširší veřejnost vytvořit prostředí, ve kterém se budou účastníci seznamovat s kulturním dědictvím tohoto regionu.

Email : JaroslavPodzimek@seznam.cz